Apteekista.

Ummetus herättää kysymyksiä.
Keräsimme tänne vastaukset.

Mistä ummetus johtuu? Miten usein vatsan tulisi toimia? Mikä on normaalia?

Kova vatsa on kiusallinen vaiva, josta saa ja pitää puhua. Ongelman kanssa ei kannata odottelemaan: apua saa myös kysymällä lähiapteekista.

Mitkä ovat ummetuksen oireet?


Kova ja harvoin toimiva vatsa voi kertoa ummetuksesta

Aikuisella ummetuksesta on kyse, jos suoli tyhjenee harvemmin kuin 3 kertaa viikossa tai uloste on niin kiinteää, että ulostaminen on useimpina kertoina vaikeaa1. Lisäksi ulostamiseen saattaa liittyä kipua ja lisääntynyttä ponnistelun tarvetta. Joskus myös turvotus ja ilmavaivat voivat liittyä ummetukseen.
Lue lisää ummetuksen oireista »

Mistä ummetus johtuu?


Esimerkiksi vähäinen juominen ja arkirutiinien muutokset voivat olla syitä ummetuksen takana

Ummetus aiheutuu ulostemassan kulkeutuessa suoliston läpi normaalia hitaammin, jolloin suoli ei tyhjene tavalliseen tapaan. Ummetus on sekä yleinen että monimutkainen vaiva ja useimmissa tapauksissa siihen ei ole vain yhtä syytä vaan yhdistelmä asioita, jotka kaikki vaikuttavat ruoansulatusjärjestelmään. Huonosti toimiva ruoansulatuskanava ei aina ole merkki epäterveellisistä elämäntavoista.

Ummetuksen takana voi olla seuraavia tekijöitä:

  • ruokailutottumukset
  • vähäinen liikunta
  • vähäinen juominen
  • stressi
  • arkirutiinien muutokset, esim. loma tai matkustelu
  • hormonaaliset syyt, raskaus
  • leikkauksesta toipuminen
  • ulostamistarpeen tukahduttaminen
  • eräät sairaudet
  • jotkut lääkkeet.

Miten usein vatsan tulisi toimia? Mikä on normaalia?


Vatsan normaali toimintarytmi on yksilöllistä. Joillakin terveillä henkilöillä vatsa toimii kerran päivässä, toisilla useita kertoja päivässä, kun taas osalla suoli toimii vain kolme tai neljä kertaa viikossa.

Normaali uloste on pehmeää ja tulee ulos ilman suurempia ponnisteluja. Ulostuskertojen määrään vaikuttavat ruoansulatuksen yksilöllinen toiminta, ruokatottumukset ja muut elintavat.

Jos vatsa toimii harvemmin kuin kolmesti viikossa tai jos ulostaminen vaati ponnistelua ja/tai aiheuttaa kipua, kyseessä voi olla ummetus.

Miksi naiset kärsivät ummetuksesta useammin kuin miehet?


Hormonitoiminta voi vaikuttaa vatsan toimintaan

Tutkimusten mukaan naiset kärsivät ummetuksesta kolme kertaa useammin kuin miehet. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. Voi olla, että naiset ovat tietoisempia terveydestään ja näin myös ummetuksestaan.

Taustalla voi olla myös tiettyjä fyysisiä tekijöitä. Esimerkiksi raskauden aikana elimistössä muodostuu erityisiä hormoneja, jotka estävät kohdun ennenaikaista supistelua. Kohdun lihaksia hillitsevä vaikutus kohdistuu myös suolen lihaksiin, mikä saattaa aiheuttaa ummetusta. Vaihdevuosien aikana elimistön hormonitasot muuttuvat merkittävästi, mikä saattaa hidastaa suolen toimintaa ja aiheuttaa ummetusta.

1 Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 07.03.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Sanofi