Apteekista.

Mistä ummetus johtuu?

Ummetukseen on lukuisia mahdollisia syitä. Usein ummetus johtuu useamman tekijän summasta, jotka kaikki vaikuttavat ruoansulatusjärjestelmän toimintaan ja siitä seuraa ummetus. Joskus syyksi riittää muutokset aamurutiineissa esimerkiksi matkan takia, joskus syynä voi olla vakava sairaus. Alla oleva listaus ei kata kaikkia tekijöitä, sairauksia eikä lääkkeitä, jotka saattavat aiheuttaa ummetusta. Jos epäilet sairauden tai lääkityksen vaikuttavan ruoansulatukseen ja kovettavan vatsaa, ota yhteyttä lääkäriisi.

Stressi tai masennus voi aiheuttaa ummetusta ja muita vatsavaivoja

PSYKOLOGISET SYYT

 • stressi
 • masennus
 • matkustaminen
Muun muassa äkilliset muutokset ruokavaliossa tai vähäinen liikunta voivat aiheuttaa ummetusta

FYYSISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT

 • raskaus
 • ikääntyminen
 • äkilliset muutokset ruokavaliossa
 • kuidun puute
 • vähäinen liikunta
 • pitkittynyt vuodelepo
 • ulostamisen pidättäminen
Erilaiset lääkkeet voivat aiheuttaa ummetusta tai muita vatsavaivoja

LÄÄKKEET

 • kipulääkkeet
 • masennuslääkkeet
 • psyykelääkkeet
 • verenpainelääkkeet (kalsiumestäjät)
 • rautavalmisteet
 • nesteenpoistolääkkeet
Jotkin sairaudet voivat vaikuttaa vatsan toimintaan ja aiheuttaa jopa ummetusta

SAIRAUDET JA TOIMINNALLISET SYYT

 • kilpirauhasen vajaatoiminta
 • diabetes
 • lantionpohjan toimintahäiriöt
 • ärtyvän suolen oireyhtymä
 • Parkinsonin tauti
 • MS-tauti
 • aivohalvaus

Mitkä ovat ummetuksen oireet?

Ikävä ummetus on helposti hoidettavissa

Jos vatsa ei toimi riittävän usein, olo on tukala ja turvonnut. Ummetus vaikuttaa silloin päivittäiseen elämään ja heikentää arjen laatua. Aikuisella ummetuksesta on kyse, jos suoli tyhjenee harvemmin kuin 3 kertaa viikossa tai uloste on niin kiinteää, että ulostaminen on useimpina kertoina vaikeaa1. Lisäksi ulostamiseen saattaa liittyä kipua ja lisääntynyttä ponnistelun tarvetta. Joskus myös turvotus ja ilmavaivat voivat liittyä ummetukseen.

Ulostuskertojen määrä on yksilöllistä: joillekin normaali on kolme kertaa viikossa, toinen ulostaa kolme kertaa päivässä. Normaali uloste on pehmeää ja tulee ulos ilman suurempia ponnisteluja.

Ummetuksen oireita on monenlaisia, ja ne koetaan hyvin eri tavoin. Jos sinulla on jotain seuraavista oireista, on mahdollista että sinulla on ummetus2:

 • vatsakipu
 • turvotus
 • ilmavaivat
 • harventuneet ulostamiskerrat
 • kovat ulosteet
 • pahoinvointi
 • täyden olon tunne
 • ruokahaluttomuus
 • lisääntynyt ponnistustarve
 • virtsaamisvaikeudet
 • tunne epätäydellisestä suolen tyhjenemisestä

1 Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 07.03.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
2 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HYKS Kipuklinikka. Ohjeita Ummetuksen hoitoon, HUS 2016.

Epämiellyttävä olo ja turvottaa
Sanofi