Apteekista.

Ummetus herättää kysymyksiä.
Keräsimme tänne vastaukset.

Kova vatsa on kiusallinen vaiva, josta saa ja pitää puhua. Ongelman kanssa ei kannata jäädä odottelemaan: apua saa myös kysymällä lähiapteekista.

Mistä ummetus johtuu? Miten nopeasti LAXOBERON® vaikuttaa? Voinko antaa LAXOSOFT®-valmistetta lapselleni? Kokosimme ummetukseen liittyvät kysytyimmät kysymykset ja vastaukset alle.

Mitkä ovat ummetuksen oireet?


Kova ja harvoin toimiva vatsa voi kertoa ummetuksesta

Aikuisella ummetuksesta on kyse, jos suoli tyhjenee harvemmin kuin 3 kertaa viikossa tai uloste on niin kiinteää, että ulostaminen on useimpina kertoina vaikeaa1. Lisäksi ulostamiseen saattaa liittyä kipua ja lisääntynyttä ponnistelun tarvetta. Joskus myös turvotus ja ilmavaivat voivat liittyä ummetukseen.
Lue lisää ummetuksen oireista »

Mistä ummetus johtuu?


Esimerkiksi vähäinen juominen ja arkirutiinien muutokset voivat olla syitä ummetuksen takana

Ummetus aiheutuu ulostemassan kulkeutuessa suoliston läpi normaalia hitaammin, jolloin suoli ei tyhjene tavalliseen tapaan. Ummetus on sekä yleinen että monimutkainen vaiva ja useimmissa tapauksissa siihen ei ole vain yhtä syytä vaan yhdistelmä asioita, jotka kaikki vaikuttavat ruoansulatusjärjestelmään. Huonosti toimiva ruoansulatuskanava ei aina ole merkki epäterveellisistä elämäntavoista.

Ummetuksen takana voi olla seuraavia tekijöitä:

  • ruokailutottumukset
  • vähäinen liikunta
  • vähäinen juominen
  • stressi
  • arkirutiinien muutokset, esim. loma tai matkustelu
  • hormonaaliset syyt, raskaus
  • leikkauksesta toipuminen
  • ulostamistarpeen tukahduttaminen
  • eräät sairaudet
  • jotkut lääkkeet.

Miten usein vatsan tulisi toimia? Mikä on normaalia?


Vatsan normaali toimintarytmi on yksilöllistä. Joillakin terveillä henkilöillä vatsa toimii kerran päivässä, toisilla useita kertoja päivässä, kun taas osalla suoli toimii vain kolme tai neljä kertaa viikossa.

Normaali uloste on pehmeää ja tulee ulos ilman suurempia ponnisteluja. Ulostuskertojen määrään vaikuttavat ruoansulatuksen yksilöllinen toiminta, ruokatottumukset ja muut elintavat.

Jos vatsa toimii harvemmin kuin kolmesti viikossa tai jos ulostaminen vaati ponnistelua ja/tai aiheuttaa kipua, kyseessä voi olla ummetus.

Miksi naiset kärsivät ummetuksesta useammin kuin miehet?


Hormonitoiminta voi vaikuttaa vatsan toimintaan

Tutkimusten mukaan naiset kärsivät ummetuksesta kolme kertaa useammin kuin miehet. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. Voi olla, että naiset ovat tietoisempia terveydestään ja näin myös ummetuksestaan.

Taustalla voi olla myös tiettyjä fyysisiä tekijöitä. Esimerkiksi raskauden aikana elimistössä muodostuu erityisiä hormoneja, jotka estävät kohdun ennenaikaista supistelua. Kohdun lihaksia hillitsevä vaikutus kohdistuu myös suolen lihaksiin, mikä saattaa aiheuttaa ummetusta. Vaihdevuosien aikana elimistön hormonitasot muuttuvat merkittävästi, mikä saattaa hidastaa suolen toimintaa ja aiheuttaa ummetusta.

1 Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 07.03.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Miten LAXOBERON® vaikuttaa?


LAXOBERON® antaa nopean avun ummetukseen

LAXOBERON®-valmisteen tärkein vaikutusmekanismi on suolen toiminnan aktivoiminen. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti vaikuttaa paksusuolen limakalvon aistinsoluihin lisäten suolen motoriikkaa. Lisäksi vaikuttava aine pehmentää ulostemassaa estämällä veden imeytymistä paksusuolesta.

Natriumpikosulfaatti aktivoituu vasta paksusuolessa luonnollisen bakteerikannan vaikutuksesta. Vaikuttava aine ei imeydy verenkiertoon.

Mihin aikaan LAXOBERON® otetaan ja kuinka nopeasti se vaikuttaa?


Valmisteen vaikutus alkaa 6–12 tunnin kuluttua. LAXOBERON®-annos suositellaan otettavaksi illalla, jotta vatsa toimisi aamulla.

Voiko LAXOBERON®-valmistetta käyttää yhtä aikaa muiden lääkkeiden kanssa?


Selvitä muiden lääkkeiden yhteisvaikutusmahdollisuudet ennen ummetusvalmisteen käyttöä

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa ovat harvinaisia. Diureettien tai kortikoidien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttitasapainon häiriöitä varsinkin, jos LAXOBERON®-valmistetta käytetään suuria annoksia.

Elektrolyyttitasapainon häiriö voi lisätä herkkyyttä sydänglykosideille. Samanaikainen antibioottilääkitys voi heikentää LAXOBERON®-valmisteen laksatiivista vaikutusta.

Saako suositellun LAXOBERON®-annostuksen ylittää?


Ei. Itsehoidossa on noudatettava pakkauksessa annettuja ohjeita. Pitkäaikaisessa käytössä on noudatettava lääkärin antamia annosteluohjeita.

Sopiiko LAXOBERON® painonpudotukseen?


LAXOBERON® ei ole laihdutusvalmiste, eikä sillä ei ole vaikutusta ravinteiden imeytymiseen ohutsuolessa.

Voiko LAXOBERON®-valmistetta käyttää raskauden aikana?


Ummetus voi vaivata raskaana olevaa

Pitkän käyttökokemuksen aikana ei ole tullut esille raskauteen liittyviä haitallisia vaikutuksia. Laxoberonin, kuten muidenkin lääkkeiden, käyttöä on kuitenkin vältettävä raskauden aikana ja käytettävä vain lääkärin ohjeen mukaan.

Voiko LAXOBERON®-valmistetta käyttää imetyksen aikana?


LAXOBERON® valmistetta voi käyttää imetyksen aikana

LAXOBERON®-valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana, sillä sen aktiivinen ainesosa ei erity äidinmaitoon.

Voidaanko LAXOBERON®-valmistetta käyttää lapsille?


LAXOBERON® valmiste on tarkoitettu yli 12-vuotiaille lapsille ja aikuisille itsehoitotarkoituksessa

Valmisteen käyttö itsehoidossa on rajattu yli 12-vuotiaisiin. Alle 12-vuotiaille lääkettä voidaan käyttää vain lääkärin määräyksestä.

Kuinka usein voin käyttää LAXOBERON®-valmistetta?


LAXOBERON® antaa nopean avun ummetukseen

LAXOBERON®-valmistetta voidaan ottaa iltaisin ja korkeintaan viikon ajan.

Monilla ihmisillä ummetus on tilapäinen vaiva, joka lievittyy nopeasti tehokkaan ja yksilöllisesti annosteltavan LAXOBERON®-itsehoitovalmisteen avulla. Lyhytaikainen LAXOBERON®-hoito riittää tavallisesti palauttamaan paksusuolen toiminnan normaaliksi. Itsehoidossa valmistetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti viikon ajan.

Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli ummetusoireet pitkittyvät tai jos sinulla on kivuliaita vatsanväänteitä tai odottamatonta verenvuotoa.

Heikentääkö LAXOBERON® suolen normaalia toimintaa?


Tieteellistä näyttöä ei ole siitä, että Laxoberon®-valmisteen pitkäaikainenkaan käyttö aiheuttaisi suolen normaalin toiminnan heikkenemisestä.1

1 Müller-Lissner SA, Kamm MA, Scarpignato C, Wald A. Myths and Misconceptions About Chronic Constipation. American Journal of Gastroenterology 2005; www.amjgastro.com

Miten LAXOSOFT® vaikuttaa?


LAXOSOFT®, hellävarainen apu ummetukseen

LAXOSOFT®-valmisteen pääainesosa on makrogoli 4000, joka on osmoottinen laksatiivi. Tehokkaasti vettä sitova makrogoli 4000 toimii nesteen (veden) kuljettajana ja hidastaa veden imeytymistä suolistosta, mikä lisää veden määrää paksusuolessa. Tämän seurauksena kova uloste pehmenee ja ulosteen määrä lisääntyy. Tämä puolestaan lisää suoliston liikkeitä ja helpottaa ulostamista antaen luonnollisen helpotuksen tunteen.

Kuinka LAXOSOFT®-valmistetta käytetään?


Neutraalinmakuinen LAXOSOFT® voidaan sekoittaa kylmään tai lämpimään juomaan

Neutraalinmakuinen LAXOSOFT®-liuos voidaan sekoittaa suoraan lämpimään tai kylmään juomaan, esimerkiksi veteen, mehuun tai teehen (noin 150 ml).

Annos mitataan pakkauksen mukana tulevalla mittamukilla. Annoskokoa voidaan säätää toivotun tehon mukaan suosituksen rajoissa. Oikea annos on matalin annos, jolla ulosteet pysyvät säännöllisesti pehmeinä.

Voiko LAXOSOFT®-annoksen ottaa ilman nestettä?


LAXOSOFT® liuos tulisi sekoittaa nesteeseen

LAXOSOFT®-liuos tulisi sekoittaa nesteeseen. Neutraalinmakuinen liuos voidaan sekoittaa haluttuun juomaan kuten veteen, mehuun, teehen tai kahviin.

Kuinka usein voin ottaa LAXOSOFT®-valmistetta?


Annos otetaan päivittäin tai joka toinen päivä.

Mihin aikaan vuorokaudesta minun tulisi ottaa LAXOSOFT®-annos?


LAXOSOFT® otetaan mieluiten kerta-annoksena aamulla haluamaasi nesteeseen sekoitettuna.

Kuinka nopeasti LAXOSOFT® vaikuttaa?


LAXOSOFT®-valmisteen vaikutus alkaa noin 24–72 tunnin kuluessa. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa sitä käytettiin säännöllisesti, ulostamistiheys oli noin kerran vuorokaudessa.

Saako suositellun LAXOSOFT®-annostuksen ylittää?


Ei saa. Itsehoidossa on noudatettava pakkauksessa annettuja ohjeita. Voit säätää annosta annossuosituksen rajoissa saavutetun tehon mukaan. Oikea annos on matalin annos, jolla ulosteet pysyvät säännöllisesti pehmeinä.

Kuinka pitkään voin käyttää LAXOSOFT®-valmistetta?


LAXOSOFT®-valmistetta ei pidä käyttää yli kahden viikon ajan. Jos ummetus jatkuu pidempään, sen syy pitää tutkia.

Voidaanko LAXOSOFT®-valmistetta käyttää lapsille?


LAXOSOFT® sopii yli 2-vuotiaille lapsille

LAXOSOFT® sopii yli 2-vuotiaille lapsille.*

*Käyttö terveydenhoitohenkilökunnan valvonnassa on suositeltavaa.

Voiko LAXOSOFT®-valmistetta käyttää raskauden ja imetyksen aikana?


LAXOSOFT®-valmistetta voi käyttää myös raskaana ollessa

LAXOSOFT®-valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.*

*Käyttö terveydenhoitohenkilökunnan valvonnassa on suositeltavaa.

Onko LAXOSOFT® sokeriton?


LAXOSOFT®-liuos ei sisällä sokeria, joten se sopii myös diabeetikoille.

Onko LAXOSOFT® laktoositon? Entä gluteeniton?


Kyllä, LAXOSOFT® on laktoositon ja gluteeniton.

Voiko LAXOSOFT®-valmistetta käyttää yhtä aikaa muiden lääkkeiden kanssa?


Selvitä muiden lääkkeiden yhteisvaikutusmahdollisuudet ennen ummetusvalmisteen käyttöä

LAXOSOFT®-valmisteen vaikuttava aine, makrogoli 4000 lisää suoliston osmoottista painetta ja saattaa siksi vaikuttaa muiden samanaikaisesti otettujen valmisteiden imeytymiseen suolistosta. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät samanaikaisesti muita lääkkeitä.

Mihin LAXOGAS®-valmistetta käytetään ja miten se vaikuttaa?


LAXOGAS®, hellävarainen apu turvotukseen ja ilmavaivoihin

LAXOGAS® helpottaa ilmavaivoja ja vatsan turvotusta. Valmiste sisältää simetikonia, joka vähentää kaasukuplien pintajännitystä, jolloin kaasukuplat hajoavat tai sulautuvat yhteen. Hajonneet tai yhteen sulautuneet kaasukuplat pääsevät helpommin kulkeutumaan pois.

Kuinka LAXOGAS®-valmistetta käytetään?


LAXOGAS® otetaan aterioiden yhteydessä tai niiden jälkeen ja tarpeen mukaan ennen nukkumaan menoa

LAXOGAS®-valmiste otetaan aterioiden yhteydessä tai niiden jälkeen ja tarpeen mukaan ennen nukkumaan menoa. LAXOGAS®-valmiste voidaan ottaa ilman vettä. Laita rakeet kielellesi. Rakeet liukenevat suussa, ja ne niellään syljen mukana. Voit halutessasi juoda vettä valmisteen ottamisen jälkeen. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka nopeasti LAXOGAS® vaikuttaa?


LAXOGAS®-valmiste helpottaa nopeasti liiallisen kaasun aiheuttamia ruuansulatuskanavan ongelmia.

Otetaanko LAXOGAS®-valmistetta ennen vai jälkeen aterioiden?


LAXOGAS®-valmiste otetaan aterioiden yhteydessä tai niiden jälkeen ja tarpeen mukaan ennen nukkumaan menoa.

Voiko LAXOGAS®-valmistetta käyttää joka päivä?


LAXOGAS® on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön eikä sitä pidä käyttää yli 30 päivän ajan keskustelematta lääkärin kanssa.

Voiko LAXOGAS®-valmistetta käyttää raskauden ja imetyksen aikana?


LAXOGAS®-valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana

LAXOGAS®-valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana, sillä LAXOGAS® kulkee ruoansulatuskanavan läpi muuttumattomana eikä imeydy elimistöön. On kuitenkin suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa ennen LAXOGAS®-valmisteen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Onko LAXOGAS® sokeriton?


Kyllä, LAXOGAS® on sokeriton.

Onko LAXOGAS® laktoositon? Entä gluteeniton?


Kyllä, LAXOGAS® on gluteeniton ja laktoositon.

Voivatko lapset käyttää LAXOGAS®-valmistetta?


LAXOGAS®-valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille

LAXOGAS®-valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.