Apteekista.

KÄYTTÖEHDOT

Tällä sivulla kuvataan tämän verkkosivuston (jäljempänä ”Verkkosivusto”) käyttöön sovellettavat käyttöehdot. Jos haluat käyttää verkkosivustoa, lue nämä käyttöehdot huolellisesti.

Koska käyttöehtoja saatetaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme, että tarkistat ne säännöllisesti.

I) Oikeudelliset toteamukset

Immateriaaliomaisuus

Verkkosivuston omistaja on SANOFI-konserniin kuuluva Sanofi Oy (jäljempänä ”Sanofi”), joka myös hallinnoi verkkosivustoa. Verkkosivuston ulkoasuun ja sillä julkaistaviin erillisiin osiin, mukaan lukien mm. tavaramerkit, logot ja verkkotunnisteet www.kovavatsa.fi, sovelletaan voimassa olevien, immateriaaliomaisuutta koskevien lakien tarjoamaa suojaa ja ne kuuluvat Sanofille tai sen tytäryhtiöille. Muussa tapauksessa niiden käyttö edellyttää erillistä kolmannen osapuolen valtuutusta. Mitään sivuston osaa ei saa missään muodossa tai missään mediassa kokonaan tai osittain kopioida, jäljentää, muuttaa, muokata, ladata, denaturoida, siirtää tai jakaa ilman Sanofin kirjallista etukäteishyväksyntää, paitsi yksinomaan lehdistötarpeisiin sillä ehdolla, että mainittuja immateriaalioikeuksia ja muita mahdollisia omistusoikeuksia noudatetaan. Kopiointi on sallittua ainoastaan omaan henkilökohtaiseen, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, omalle henkilökohtaiselle tietokoneellesi.

Seuraava toteamus on lisättävä näkyville kaikkiin tästä sivustosta osittain tai kokonaan tehtyihin valtuutettuihin jäljennöksiin: "TEKIJÄNOIKEUS 2019 Sanofi OY – KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN".

Sivuston muodostavien tai sillä näytettävien kappaleiden sallittua käyttöä ei saa millään tavalla denaturoida, vaihtaa tai muuttaa.

Sanofi tai sen tytäryhtiöt pidättävät itsellään oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin, jos yhtiön immateriaalioikeuksia loukataan millään tavalla.

Tietojen luonne

Sivusto on tarkoitettu kuluttajille.

Verkkosivustolla julkaistavia, erityisesti taloudellisia tietoja ei tule pitää sijoitukseen kannustavina tietoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä tulkita markkinoiden kartoittamiseksi tai yleisöanniksi. Ne eivät myöskään ole Sanofin ja/tai sen tytäryhtiöiden osakkeiden tai muiden arvopaperien tilaus-, osto- tai vaihtotarjous. Sanofi pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että verkkosivustolla julkaistavia tietoja päivitetään säännöllisesti (jos taloudellisia tietoja on tarjottu verkossa).

Verkkosivustolla saatetaan tarjota eri asiantuntijoiden mielipiteitä, jos heitä on konsultoitu verkkosivuston sisältöön tai lehdistöartikkelipoimintoihin liittyen. Nämä tiedot ovat ainoastaan kyseisen, konsultoidun asiantuntijan mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä ole Sanofin tai SANOFI-konsernin mielipiteitä. Kyseiset asiantuntijat eivät ole Sanofin tai SANOFI-konsernin työntekijöitä, eivätkä he saa korvausta siitä, että Sanofi käyttää heidän mielipiteitään. Sanofi ei vastaa näiden tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

Verkkosivustolla voi olla myös terveyttä, fyysistä kuntoa, lääketieteen alaa ja ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääketieteellisiä hoitokeinoja koskevia tietoja. Nämä tiedot julkaistaan verkkosivustolla ainoastaan tiedoksi, eivätkä ne korvaa lääkärin tai apteekkihenkilöstön antamia neuvoja. Tietoja ei tulisi missään tapauksessa käyttää sairautta tai fyysistä ongelmaa koskevan lääketieteellisen diagnoosin tekemiseen tai verkkosivustolla esitettyjen lääkkeiden määräämiseen tai käyttöön. Voit raportoida verkkosivuston kautta terveyteen liittyviä huolenaiheita, haittatapahtumia tai tuotteita koskevia teknisiä valituksia, tai esittää teknisiä tai lääketieteellisiä kysymyksiä Sanofin tuotteisiin liittyen. Käänny kuitenkin kaikissa tapauksissa lääkärin tai apteekkihenkilöstön puoleen.

Linkit muille sivustoille

Sanofi tai SANOFI-konserni eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustosta, jota voidaan käyttää verkkosivustomme kautta. Sanofi ei voi valvoa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä, joka pysyy kokonaan Sanofista erillisenä. Lisäksi se, että verkkosivustomme ja kolmannen osapuolen sivuston välillä on linkki, ei missään tapauksessa tarkoita, että Sanofi mitenkään hyväksyisi kyseisen sivuston sisällön, eikä varsinkaan tapaa, jolla sitä mahdollisesti käytetään.

Sinun tulee lisäksi ryhtyä tarvittaviin varotoimiin estääksesi mahdolliset verkkosivuston kautta leviävät tartunnat, erityisesti tietokonevirusten aiheuttamat tartunnat.

Ulkopuolisilla sivustoilla saattaa olla tälle verkkosivustolle viittaavia hypertekstilinkkejä. Tällaisia linkkejä ei tule luoda ilman Sanofin nimenomaista etukäteissuostumusta. Sanofi ei missään tapauksessa vastaa mitenkään tällaisten sivustojen käytettävyyden puutteesta, eikä Sanofi käy läpi, tarkista tai hyväksy niitä, eikä se vastaa niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muista tällaisilla sivustoilla olevista tai niiden kautta käytettävistä osista.

Vastuunrajoitus

Sanofi pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että sivustolla julkaistut tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Se pidättää itsellään oikeuden oikaista sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta. Sanofi ei kuitenkaan voi taata, että sivustolla olevat tiedot olisivat tarkkoja, paikkansapitäviä, ajan tasalla tai täydellisiä.

Siksi, pois lukien Sanofin törkeät tai tahalliset huolimattomuudesta johtuvat aineelliset vahingot, Sanofi ei vastaa

  • verkkosivustolla olevan tiedon epätäsmällisyydestä, virheestä tai puutteesta
  • vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen petollisesta tunkeutumisesta ja aiheuttavat muutoksia sivustolla oleviin tietoihin tai kohteisiin
  • laajemmin, jos kyseessä on mistä tahansa syystä syntyvä, minkä tahansa johdosta syntyvä, minkä tahansa luonteinen ja mihin tahansa seuraamuksiin johtava aineellinen vahinko tai välillinen tappio, vaikka Sanofia olisi varoitettu tämän vahingon tai tappion mahdollisuudesta, joka johtuu (i) verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä, (ii) verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien mahdollisesta vahingosta tai viruksesta, joka leviää tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen ja/tai (iii) siitä, että verkkosivustolta suoraan tai välillisesti saatavaan tietoon on uskottu.

Verkkosivuston tai muun sivuston osat annetaan käytettäväksi sellaisenaan, eikä niille anneta minkäänlaista implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta. Sanofi ei tarjoa mitään implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta muun muassa niiden markkina-arvosta tai mihin tahansa tarkoitukseen viittaavasta käyttökelpoisuudesta.